Trainings & Events · Events

Explore our upcoming Events and Trainings

4C Stakeholder Conferences

Our conferences address all the actors involved in the coffee supply chain and aim at enabling knowledge exchange between regional experts.

Upcoming Event

4C Regional Stakeholder Conference, Ho Chi Minh City, Vietnam, 2023

Date: 4 December 2023, 9:00 – 18:30; Networking & Cocktails from 17:30
Venue: New World Saigon Hotel, 76 Le Lai Street, District 1, Ho Chi Minh City

Continuing with our regional events in 2023 after Brazil and Colombia, our third 4C Regional Stakeholder Conference will take place in Vietnam. This important event will focus on the latest developments in sustainability certification and requirements for coffee exports. The multifaceted agenda will include renowned speakers from various organizations. All presentations will be simultaneously translated into English, Vietnamese and Chinese and will include topics of growing interest such as an overview of the no deforestation and due diligence requirements in the European Union, the new German supply chain law, voluntary sustainability requirements for brand owners, implications for the coffee sector, as well as sustainable strategies and developments in the Vietnamese and wider Asian coffee sector. It will be attended by representatives of important stakeholders such as agricultural producers, traders, coffee companies, associations, NGOs, and relevant government agencies.

It will be an excellent opportunity to exchange views on the latest news and developments, have interesting discussions, and establish contacts for potential partnerships.

Participation in this event is free of charge, but registration is required due to limited seating.  The detailed agenda will be published here shortly.

View the Agenda

Register Now – Save your Space!

—————————————————————————————————————————————————————

Thời gian: 9:30 – 18:30 (múi giờ GMT +7), ngày 4 tháng 12 năm 2023; Hoạt động kết nối và tiệc đứng bắt đầu từ 17:30
Địa điểm: Khách sạn New World Saigon, 76 đường Lê Lai, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Nối tiếp sự thành công của hội thảo đối tác trong khu vực 2023 được tổ chức tại Brazil và Colombia, Việt Nam đã được chọn làm địa điểm cho hội thảo đối tác khu vực 2023 lần thứ 3. Sự kiện này tập trung vào những yêu cầu mới đối với xuất khẩu Cà phê và những phát triển mới nhất về Chứng nhận Bền vững. Các diễn giả nổi tiếng từ nhiều tổ chức khác nhau sẽ chia sẻ trong sự kiện. Tất cả các bài chia sẻ sẽ được dịch đồng thời sang tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Trung và sẽ bao gồm các chủ đề ngày càng được quan tâm như tổng quan về các yêu cầu không phá rừng và thẩm định trách nhiệm tại Liên minh Châu Âu, luật chuỗi cung ứng mới của Đức, các yêu cầu bền vững tự nguyện đối với chủ sở hữu thương hiệu, những tác động đối với ngành cà phê cũng như các chiến lược và sự phát triển bền vững trong ngành cà phê của Việt Nam và châu Á nói chung. Sự kiện sẽ có sự tham dự của đại diện các bên liên quan quan trọng như các nhà sản xuất nông nghiệp, thương nhân, công ty cà phê, hiệp hội, tổ chức phi chính phủ và các cơ quan chính phủ liên quan.

Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để trao đổi quan điểm về những tin tức cũng như những diễn biến mới nhất, có những cuộc thảo luận thú vị và thiết lập mối liên hệ cho các mối quan hệ đối tác tiềm năng.

Việc tham gia vào sự kiện này là miễn phí nhưng cần phải đăng ký do số lượng chỗ ngồi có hạn. Chương trình hội thảo chi tiết sẽ sớm được công bố tại đây.

Chương trình

Đăng ký ngay!